Van A tot Z

Een beetje ambitieuze scoutsgroep heeft tegenwoordig zijn eigen t-shirts, pulls, logo of huisstijl. En waarom geen woordenboek? Hieronder een aanzet tot inventarisatie van het "Lexicon der Scouts en Gidsen Eeklo".


A
Academische zitting: op 21 september 2008 werden we, samen met onze scoutscollega's van de FOS, ontvangen op het stadhuis voor een academische zitting ter gelegenheid van 100 jaar scouting. Meer info in het nieuwsbericht dat erover verscheen.
Adres: U zoekt ons? U vindt ons in de witte lokalen in de Sportlaan 25 bus 3 te 9900 Eeklo. Voorwaar een mooi onderkomen voor onze groep, want onze lokalen grenzen langs de achterzijde aan het stadspark 'Het Heldenpark' en aan de stedelijke sportterreinen. Zie ook: scoutspadHeldenpark.
Akabe: staat voor Anders Kan Best, maar stond vroeger voor Afdeling Koninging Astrid voor Bijzondere Eisen. Onze tak waarbij andersvalide kinderen en jongeren het spel van scouting kunnen spelen. Als enige groep in het district Gent Noord (groter dan het Meetjesland) hebben we een akabewerking. Dichtsbijzijnde groepen met dergelijke werking zijn te vinden in Brugge of Gent. Meer info op huntakpagina.
Archief: vorig jaar bestond onze scoutsgroep 60 jaar. Deze oude kranige tante heeft dus al een rijk archief opgebouwd. Het lieflijke archiefmeisje Katelijn heeft deze troep gecatalogiseerd en beheert nu vanuit de beheersploeg deze indrukwekkende stapel papier, dia's, cd-roms en foto's. R-E-S-P-E-C-T dus! Zie ook: beheersploegfotoalbum.

B

Baden-Powell: patroon van onze scoutsgroep en van scouting. En neen, verwar ons niet met die freaks van een Baden-Powellscouts. De naam van de stichter van de scoutingbeweging wordt geschreven mét liggend streepje en is jarig op 22 februari. Meer info op onze webpagina.
Bar: elke vrijdag vanaf 21u en elke zaterdag vanaf 17u.  Ideaal om als oud-leiding nog eens langs te komen of als ouder te blijven plakken na een activiteit. Af en toe organiseert het barteam een 'special bar'. Meer info op hun webpagina. Zie ook: financiële actiesVK.
Basispijlers: geen oud concept waar enkel overjaarse scoutsadepten opgewonden van geraken, maar wel degelijk de grondslagen van scouting. Het gaat hier over medebeheer, ploegwerk, engagement, dienst en zelfwerkzaamheid. Meer info op onze webpagina hierover.
Beheersploeg: behandelt allerlei technische zaken i.p.v. de groepsraad. Beeld je een tros (oud)leiding in die zich bezighoudt met de minder sexy zaken van scouting: financiën, verhuur, secretariaat,... Meer info op onze webpagina. Sinds september 2008 met Bert De Muynck als voorzitter. Zie ook: Bert De Muynck.
Bekende Vlamingen (BV's): zowel Roos Van Acker, Delphine Bafort, Marleen Temmerman, Athenagoras Peckstadt, Valentijn Dhaenens en Steven Gilles hebben in onze scouts gezeten. Lees maar na, respectievelijk bij de letter R, D, M, A, V en S. Zie ook:Roos Van AckerDelphine BafortMarleen TemmermanAthenagoras Peckstadt, Valentijn Dhaenens, Steven Gilles.
Belofte: typisch scoutsgebruik. De belofte dient om je met een plechtig moment in de groep op te nemen. Daarbij verwachten we dat je ook wat scoutstechnieken onder knie hebt. Meer info op onzewebpagina. Zie ook: technieken.
Bert De Muynck: sinds september 2008 de opvolger van Pieter Demedts als voorzitter van debeheersploeg. Zorgt voor de coördinatie van de beheersploegwerking en organiseert het jaarlijkse weekendje. Hij is verkozen voor 3 jaar en was daarvoor de materiaalmeester binnen de beheersploeg. Maar is ook nog barverantwoordelijke en 3 jaar groepsleiding geweest. Zie ook: beheersploeg,groepsleiding.
Brand: tweemaal sloeg het noodlot toe. In september 2007 aan de buitendeur van het materiaalhok en in januari 2009 in het giverlokaal.

C
Chiro Ommekeer: onze buren van naast de deur. Toffe leiding, leuke kindjes, maar het blijft wel Chiro natuurlijk. Meer info op hun website. Ze zitten op onze oude stoelen by the way. En ze gaan dit jaarbouwen naast onze lokalen, dus we worden closer.

D
Delphine Bafort: een BV uit onze scoutsgroep! Bekend van Steve+Sky en modellenwerk, maar dus vooral gekend als ex-lid van deze scoutsgroep. Zie ook: Bekende Vlamingen.
District: onze groep behoort samen met de Meetjeslandse collega's tot het district Gent Noord. Samen met nog 3 andere districten mondt dit dan uit in Gouw Gent. Onze district-commissarissen (DC's) zijn Thijs Van de Velde (Eeklo!) en Ilse Trenson (Evergem). Meer info in nieuwsbericht hierover. Zie ook:gouw.
Dropping: een jaarlijkse organisatie van ons oudercomité in februari waarbij een 80tal ouders en sympathisatnen in het Meetjesland gedropt worden en langs verschillende mooi verzorgde postjes terug in de scoutslokalen belanden. Laatste editie was op 14 februari 2009. Volgende editie op 6 februari 2010. Zie ook: oudercomité.

E
Eindejaarsfuif: lange tijd ons uithangbord geweest qua financiële acties én een begrip in Eeklo. Sinds 2006 ter ziele gegaan, maar wel herrezen in de vorm van Skoets Moves. Zie ook: financiële acties,Skoets Moves

F
Facebook: alle leden en oud-leden van de groep worden uitgenodigd lid te worden van de Facebook-groep. Er is ook een aparte groep 'De bar is open' voor wie op de hoogte wil gehouden worden van barevents. En er is de fanpagina van Sjorbalk, ons eigen bier.
Financiële acties: Wilt u ons steunen? Jaarlijks doen we een barbecuefuifappelsienslag, feest en wekelijks bar op vrijdag en zaterdag. De givers organiseren jaarlijks een spaghettiavond voor hun kas en andere takken doen ook vaak iets (vb. snoepverkoop). Al die inkomsten zijn nodig voor de werking. Zie ook: appelsienslagbareindejaarsfuifhopfafaSkoets Moves.
Financiën: als grote jeugdbeweging, meer dan 220 leden, gaat er heel wat geld rond in onze scoutsgroep. Elk jaar wordt onze relatief grote begroting serieus besproken: we beheren dan ook lokalen waar we zelf instaan voor de herstellingen en een personeelslid. Onze inkomsten halen we dan weer uit de verhuur van die lokalen, subsidies van Stad Eeklo en financiële acties. Onzefinanciemeester Griet beheert die indrukwekkende geldsommen als een goede huisvader.
FOS 226e De Leeuwerik: onze pluralistische scoutscollega's uit Eeklo. Samen vormen wij 'Scouts Eeklo', al hebben we wel de URL gepikt. Meer info (maar niet over de gepikte URL) op hun website. Op 21 april 2007 hielden we naar aanleiding van 100 jaar scouting een ZOOM 100-actie samen met hen. Zie ook: academische zitting, katholiekLotjen.
Fotoalbum: je kan je gezicht niet meer laten zien op onze scouts of je wordt op de gevoelige plaat vastgelegd. Het fotoalbum op onze website bulkt van het fotowerk, ons  archief puilt uit van cd'tjes met archieffoto's en zelfs alle oude dia's zijn nu ook gedigitaliseerd. Het archiefmeisje Katelijn kan er je alles over vertellen. Zie ook: archief, website.

G
Givers: onze leden van 15 tot 17 jaar.  Eigenlijk gidsen en verkenners, maar nu ze gemengd zijn noemen we ze givers. Maar hun lokaal, tevens givercafeetje bij momenten, noemt bijvoorbeeld nog steeds verkennerskwartier (VK). Om de drie jaar ruilen ze de Ardennen in voor een kamp in het nabije buitenland. Meer info op hun takpagina. Zie ook: takkenVKSchotland, Pyreneeën.
Gouw: Meetjeslandse scoutsgroepen zijn vertegenwoordigd in district Gent Noord. Zo 4 van die districten vormen Gouw Gent. Sfeermakers op Herfstontmoeting. Meer info op hun website. Zie ook:districtherfstontmoetingverbond.
Groepskamp: ooit had onze scoutsgroep hierin een traditie. De draad werd in 2007 terug opgepikt door in begin juli in Kasterlee verzamelen te blazen met al onze takken. En het werd een succes. In 2011 vindt er opnieuw een groepskamp plaats.
Groepsraad: Hét belangrijkste orgaan van een scoutslichaam. Deze vergadering kan over alles de laatste beslissing nemen. Alle leiding maken er namelijk deel van uit, en wie steekt meer tijd in onze scoutsgroep dan zij? Meer info op hun webpagina. Zie ook: leidinggroepsleiding.
Groepsleiding: Om de zoveel tijd kiezen de leiding onder elkaar een primus inter pares. Die gaat dan de groepsraden leiden en de groep vertegenwoordigen. Tot de zomer van 2010 zullen dit Olivier De Baere en Katelijne Janssens zijn.  Klik voor een korte voorstelling en een dubbelinterview. Meer info op de webpagina. Zie ook: groepsraadOlivier De Baere, Katelijne Janssens.

 H
Heldenpark: onze lokalen zijn super gelegen. Grenzend aan de sportterreinen en aan het stadspark 'Het Heldenpark' en dat park is ook de trotse eigenaar van een heuse speeltuin. Zie ook: adres.
Herbakkersfestival: de eerste 2 jaren van dit Eekloos stadsfestival kan je ons vinden in de organisatie ervan. Je kon ons toen tegenkomen als stewards of backstage. Zie ook: financiële acties.
Herfstontmoeting: het jaarlijks startweekend voor leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Steeds het laatste weekend van augustus. We kamperen dan per gouw op een kampgrond in domein De Hoge Rielen (Kasterlee). Zie ook: gouw, jaarthemaverbondRudy.
Hopfafa: vreemde naam, maar sinds jaar en dag de naam voor het eetfestijn op de dag van de opening van een nieuw scoutsjaar. Meer info op de webpagina. Zie ook: overgang
Hopper: de nieuwe naam van wat vroeger de scoutsshop was. Op hun website kun je online de catalogus doorbladeren en zelf bestellen. Zie ook: uniformpaskofferscoutsshop.

I
Inschrijvingsgeld: 30 euro voor eerste kind, 26 euro voor volgende kinderen van zelfde gezin. Daarvan gaat 25,10 euro naar het verbond (verzekering en nationale werking) en de rest naar het drukken van 't Krantje en het betalen van webruimte voor onze website. Vanaf 1 maart is het € 15 voor een halfjaarlijks lidmaatschap. Meer info op de webpagina hierover. Zie ook: verzekeringverbond't Krantje.

 J
Jaarthema: dit jaar Anders Getikt, dat fantasie en inkleding binnen scouting onder de aandacht brengt. Dit wordt elk jaar voorgesteld op Herfstontmoeting. Meer info op onze webpagina. Voor 2011-2012 komt er terug een gezamenlijk jaarthema met alle Vlaamse jeugdbewegingen, namelijk rond armoede. Zie ook: herfstontmoeting.
Jamboree: het internationale scoutskamp bij uitstek dat om de 4 jaar ergens ter wereld plaats vindt. Onze scouts heeft steeds een traditie in het uitsturen van zijn zendelingen. In het Verenigd Koninkrijk in 2007 waren er dan ook 7 Eeklose scoutsers bij. Misschien nog meer in Zweden in 2011? Meer info in de nieuwsberichten.
Jeugdraad: het stedelijke jeugdwerkbeleid raakt je rechtstreeks als groep. Maar in een democratisch land heb je daar inspraak in en daarvoor dient de jeugdraad. Wij als grootste Eeklose jeugdbeweging proberen daar dus ook actief in te zijn. Kristof Ramos en Zefirin Verbiest (beide wouterleiding) zijn er onze vertegenwoordigers. Meer info op hun website.
Jin: onze 17-jarige leden. JIN staat voor Jij en Ik een Noodzaak, maar ook jinpotent, jinstinkt, jindegloria, ... Onze jintak werkt vaak samen met de jin van Oosteeklo, omdat die vaak met te weinig jins zijn om een eigen werking te hebben. Zij organiseren ook het groepsweekend als de ultieme test-case van het leiding-zijn. Een buitenlands kamp zet steeds de kers op de taart. Meer info op huntakpagina. Zie ook: takkenOosteeklo.
Jonggivers: onze leden van 11 tot 13 jaar. Eigenlijk jongverkenners en jonggidsen, maar nu zijn ze gemengd. Voor het eerst werken met patrouilles en op tentenkamp gaan dat gelijkt op Expeditie Robinson. Meer info op hun takpagina. Zie ook: takken.
Joske: de stripfiguur van onze scoutsgroep. Heeft 2 jaar dienst gedaan in 't Krantje en was van de hand van Kristof D'hanens. Zijn belevenissen zijn hier nog eens na te lezen. Zijn voorganger was Rafke, getekend door Pieter Demedts. Zie ook: 't Krantje.
Jubileumjaar: in het scoutsjaar 2008-2009 bestond de groep 60 jaar. Dit werd gevierd met een jubileumbbq, lancering van een eigen biertje, een speciaal verjaardagskaartje, een feestweekend, een website in een ander kleedje, speciale pagina's in 't Krantje,.. Zie ook: Sjorbalk.
Julie Van de Woestyne: onze charismatische voorzitster van onze VZW. Van leiding met veel dienstjaren over beheersploegvoorzitster tot VZW-voorzitster: het stond in de sterren geschreven. Op de algemene vergadering van november 2008 herkozen voor 3 jaar. Zie ook: Raad van Bestuur, VZW.

 K
Kapoenen: onze leden van 6 tot 8 jaar. Met veel fantasie leren ze via leuke spelletjes met scouting kennis maken. Maar natuurlijk vooral leuke zaterdagnamiddag te beleven. Meer info op hun takpagina. Zie ook: takken.
Katelijne Janssens: sinds september 2008 is ze samen met Olivier De Baere groepsleiding en dit voor 2 jaar. Daarvoor stond ze een jaar bij de akabe en een jaar bij de kapoenen, waar ze dit jaar ook nog in leiding staat. Klik voor een korte voorstelling en een interview. Zie ook: groepsraad, groepsleiding, Olivier De Baere.
Katholiek: nu de K uit VVKSM is weggesmeten en zelfs heel VVKSM tot het verleden behoort, wie zijn we dan nog wel? Verschillen we nog van de blauwhemden van de FOS of niet? Meer info op eenwebpagina hierover. Zie ook: Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Kerstdrink: jaarlijkse drink voor alle leden, hun ouders en de mensen uit onze buurt. Zie ook:nieuwjaarsreceptie.
't Krantje: ons maandelijks tijdschrift met artikels over onze scoutsgroep en alle aankondigingen van activiteiten van de takken. Als je je lidgeld hebt betaald, krijg je het in de bus of elektronisch. Meer info op hun webpagina. Zie ook: nieuws

 L
Leiding: vanaf 18 jaar. We zijn dit werkjaar met 18 leiding. Niet veel? Alleszins genoeg om voor goede activiteiten te zorgen elke zaterdag en om daarnaast nog vanalles te organiseren in onze scoutsgroep. Meer info op hun webpagina. Zie ook: groepsraad.
Lokalen: We zijn echt wel trots dat onze werking in lokalen kan doorgaan die we met eigen geld gezet hebben. Ze dateren uit 1975 en bijgebouwd in 1980 en 1990. We staan zelf in voor herstellingen aan de gebouwen, maar ze staan op grond die eigendom is van Stad Eeklo. Via een recht van opstal huren we ze en zijn we zeker dat we voor de komende 30 jaar (01/07/2005-30/06/2035) er mogen opblijven. Meer info en foto's op deze webpagina. Zie ook: verhuur lokalenRonny, LOT.
LOT: staat voor LokaalOpsmukTeam en is een groepje zielen van in en uit de VZW die zo bekommerd zijn over onze lokalen dat ze de renovatie van onze lokalen begeleiden. Meer info op hun webpagina. Zie ook: VZWRonny.
Lotjen: het standbeeldje op de Eeklose Markt dat naar aanleiding van 100 jaar scouting op 21 april 2007 een scoutsuniformpje werd aangedaan door de twee Eeklose scoutsgroepen. Zie ook: FOS 226e De Leeuwerik.

 M
Marleen Temmerman: de bekende gynaecologe en senator zat eerst bij de Chiro in Kaprijke, maar dat vond ze te braaf. Mocht uiteindelijk toch van Kaprijke naar de scouts in Eeklo komen en werd er akela bij onze welpen. Zie ook: bekende Vlamingen.

Materiaal: onze scoutsgroep beschikt over lokalen, goed uitgeruste keuken, 15 patrouilletenten, 2 garagetenten, veel sjorhout in een nieuw sjorhoutkot, 8 gasbranders,...  We hebben niet te klagen dus. Zie ook: verhuur lokalenverhuur materiaal.
Moeders: een groepje moeders van scoutsers die nog jaarlijks zelf hun eigen scoutskamp organiseren. Meer info op hun webpagina. Zie ook: vaders.

N
Nesten: à la patrouillewerking, maar dan bij wouters. Dit zijn kleine vaste groepjes wouters die, in thema van Jungleboek, in de werking handig zijn. Zie ook: wouters.
Nieuwjaarsreceptie: elk jaar hét moment om iedereen te bedanken die in onze scoutsgroep actief is, van oudleiding tot huidige leiding, van vzw'ers tot het oudercomité. Meer info op de webpaginahierover. Zie ook: bar.
Nieuws: je blijft op de hoogte van onze scoutsgroep via nieuwsberichten op de website, door artikels in de pers of door 't Krantje. Zie ook: 't Krantjeperswebsite

O
Olivier De Baere: onze enthousiaste begeesterende groepsleiding sinds september 2006. De eerste twee jaren alleen, maar sinds september 2008 samen met Katelijne Janssens. Ze zijn met hun tweeën verkozen voor 2 jaar. Klik voor een korte voorstelling en een interview. Zie ook: groepsraad, groepsleiding, Katelijne Janssens.
OosteekloScouts en Gidsen Houtekiet uit Oosteeklo is een bevriende naburige scoutsgroep waar we vaak mee samenwerken. De voorbije jaar hebben we zo al meermaals gezamelijke jinwerkingen georganiseerd en sjorhout gedeeld. Zie ook: jin.>
Ouderbevraging: georganiseerd maart 2008 werd er gepeild naar de mening van alle ouders over onze werking. De resultaten bleken genuanceerd maar bovenal erg leerrijk.
Oudercomité: Een groepje ouders van leden die zich verenigd hebben ter ondersteuning van onze scoutsgroep. Te bewonderen tijdens de soepbedeling op de appelsienslag of te smaken in de hapjes op elke nieuwjaarsreceptie. Meer info op hun webpagina. Zie ook: appelsienslag, kerstdrink, dropping,quiz.
Overgang: elk jaar samen met opening scoutsjaar. Zie webpagina. Zie ook: hopfafa

P
Paskoffer: de reizende Hopper Winkel die elk jaar in oktober onze lokalen aandoet. Het moment om een uniformhemdje te passen. Zie ook: Hopper.
Patrouilles: à la nestwerking, maar dan bij jonggivers en givers. Een patrouille wordt aangevoerd door een PL (patrouilleleider) en wordt verantwoordelijk gesteld voor de patrouillehoek op het kamp. Zie ook: jonggiversgivers.
Pers: af en toe komen we in de pers. Maak zelf maar uit of het verdiend is of niet. Meer info op dewebpagina hierover of in het overzichtsbericht. Zie ook: nieuws.>
Pieter Michiels: hij is onze verbondscommissaris. Op Herfstontmoeting geeft hij met zijn speech voor de verzamelde leiding richting aan onze beweging. Zie ook: verbondherfstontmoeting.>
Pyreneeën: om de drie jaar gaan givers op buitenlands kamp en dit meestal in de buurlanden. In 2009 werd dit de Pyreneëen en zijn GR10. Zie ook: givers

Q
Quiz: een jaarlijkse activiteit in april, georganiseerd door ons oudercomité. De eerste editie was op 25 april 2008. De volgende editie is op 23 april 2010.  Zie ook: oudercomité.

R
Raad van Bestuur: Het dagelijks bestuur van onze VZW, die de dossiers voorbereiden voor de Algemene Vergadering. Voorgezeten door dezelfde Julie Van de Woestyne die we kennen als VZW-voorzitster. Meer info op hun webpagina. Zie ook: VZWJulie Van de Woestyne
Reünie: om de vijf jaar roepen we al onze oudleden samen voor een groot doch gezellig treffen. Laatste keer in 2005, volgende rendez-vous in 2010 dus. Meer info op de webpagina hierover. Zie ook:stam.
Ronny: onze sympathieke werknemer die als duiveltje-doet-het-al bergen werk verzet in onze lokalen. Op 1 oktober 2007 was hij 10 jaar in dienst. Meer info op de webpagina. Zie ook: VZW, LOT.
Rookvrij: zoals alle jeugdlokalen, zijn ook al onze lokalen rookvrij. Dus gelieve niet te roken in de barof op feesten zoals de spaghettiavond.
Roos Van Acker: een BV uit onze scoutsgroep! Gekend van presentatiewerk bij Studio Brussel, VJ bij TMF, televisiewerk à la Peking Express en kokosnoten vanop Humo's covers. Lees haar biografie op haar website er maar eens op na... Zie ook: Bekende Vlamingen.

 S
Scoutpedia: een wikipedia maar dan enkel voor scoutingzaken. Onze groep heeft er ook zijn eigen pagina en er is een verwijzing op naar Sjorbalk, ons eigen scoutsbier.>
Scouts en Gidsen Vlaanderen: onze nationale scoutskoepel waarbij we aangesloten zijn. Formely known as VVKSM. Meer info op hun website. Zie ook: Rudy, verbond.>
Scoutspad: er is in Eeklo een straat die naar onze vereniging is genoemd (en wie kan dat zeggen)! Dat is het Scoutspad naast onze deur. Spijtig dat ons adres Sportlaan 25 bus 3 is en niet Scoutspad nr. 1. Zie ook: adres.
Scoutsshop (wat nu de Hopper Winkel is): een eigen shop in Gent voor scoutingproducten, zoals scoutshemd, kentekens en gadgets. In oktober komt de reizende Hopper-winkel, de paskoffer genaamd, ook langs in onze lokalen. Meer info op hun webpagina. Zie ook: paskoffer, uniform, Hopper.

Sjorbalk: de naam van ons eigenste scoutsbier. Gelanceerd op 29 november 2008 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de scoutsgroep. Meer dan 50 fans op de Facebook-fanpagina. Zie ook:jubileumjaar.
Skoets Moves: de naam van wat onze vroegere herfstfuif was. Nadien nog eens georganiseerd onder naam 'Exit, the party'. Nadien hebben we geen fuiven meer gegeven. Meer info op de webpaginahierover. Zie ook: financiële acties.

Speculoosslag: onze jaarlijkse financiële actie waarbij we met al onze leden speculoos deur-aan-deur gaan verkopen in Eeklo. Het oudercomité zorgt voor een warm soepje voor de jonge verkopertjes. Meer info op onze webpagina. Vroeger verkochten we appelsienen i.p.v. speculoos. Zie ook: financiële acties.
Stam: we hebben geen stamwerking, wel een kerstdrink en een vijfjaarlijkse reünie waar we oudleiding ontmoeten. Zin om zelf een stam terug op te richten?. Zie ook: kerstdrinkreünie

T

Takken: we werken met leeftijdsgroepen. Kapoenen (6-8 jaar), wouters (9-11 jaar), jonggivers (12-14 jaar), givers (15-17), jin (17-jarigen) en akabe (andersvalide kinderen). De leiding (18+) begeleidt dit zootje ongeregeld. Meer info op de webpagina hierover. Zie ook: akabekapoenenwouters,jonggiversgiversjinleiding.
Technieken: iets specifieks aan scouting wordt soms beweerd. Meer info op de webpagina's van Ploeg Technieken binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen.>
't Krantje: zie onder de letter K.
Totemisatie: typisch scoutsgebruik. Je krijgt je passende dierennaam op de laatste avond van je eerste kamp als giver. Op de laatste avond van je kamp als giver krijg je dan je voortotem. In 2008 werd leiding getotemiseerd die nog geen totem droegen.

U
Uniform: bestaat uit scoutsdas, hemd en groene broek. En ja, we zijn er streng op. Zeker vanaf de wouters. Meer info op webpagina hierover. Zie ook: paskofferHopper.

V
Vaders: een groepje vaders van scoutsers die nog jaarlijks zelf hun eigen scoutskamp organiseren. Meer info op hun webpagina. De groep vaders gaf er echter de brui aan, dus wie het vaandal wil overnemen mag zich melden. Zie ook: moeders.
Verbond: naast groep, district en gouw. Organisator Herfstontmoeting. Als je lidgeld betaalt bij onze scoutsgroep, word je lid van dit scoutsverbond. Handig, want zij regelen de verzekeringen en zo. Zie ook: RudyinschrijvingsgeldScouts en Gidsen Vlaanderen.
Verhuur lokalen: we verhuren onze lokalen onder de naam 'Overdijzers'. Wanneer we onze lokalen zelf nodig hebben voor onze werking (elke zaterdag bijvoorbeeld), dan verhuren we niet. Meer info op de webpagina hierover. Zie ook: financiën.
Verhuur tenten: njet. Vraag maar aan Michiel of Geerard. Meer info op webpagina beheersploeg. Zie ook: materiaal.
Verzekering: Iedereen wie zijn lidgeld betaalde, loopt verzekerd rond tijdens scoutsactiviteiten. Haha, daarvoor dient dus dat inschrijvingsgeld. Meer info op webpagina hierover. Zie ook: inschrijvingsgeld.
VK: staat voor VerkennersKwartier en is de benaming voor het givercaféetje in hun lokaal. Zie ook:givers.
Vrijwilliger: we zijn allemaal vrijwilligers. En terecht. Om te voldoen aan het statuut van de vrijwilliger (informatieplicht): klik hier voor een organisatienota.
VZW: we hebben een VZW-structuur aangenomen, voorgezeten door Julie Van de Woestyne. Meer info op hun webpagina. Zie ook: Julie Van de WoestyneRaad van Bestuur.

W
Website: Wat u nu ziet, is reeds de vierde versie van onze website. Vorig jaar werd ze verkozen tot Jeugdwerksite van het jaar 2008 in de categorie 'handigste site'. In 2005 werd een vorige versie derde in die wedstrijd. Meer info over deze website op deze pagina. Zie ook: webteam.>
Webteam: deze website die je nu bekijkt, is door Thijs Van de Velde gemaakt. Hij en zijn webkameraadjes Olivier en Pieter noemen elkaar graag 'webkonijnen' of 'webteam'. Meer info op hunwebpagina. Zie ook: website (duh).
Wouters: onze leden van 9 tot 11 jaar. Eigenlijk welpen en kabouters, maar nu dat ze gemengd zijn. Het jungleboek zorgt voor inkleding. Ze werken in 'nesten', dat zijn kleine vaste groepjes wouters. Ooit was deze tak nog gesplitst in 2 paralleltakken, de beer- en tijgerwouters. Meer info op hun takpagina. Zie ook: takken

 X
XXX: zo zou je de givershows kunnen klasseren die ze de laatste jaren brachten op hun spaghettiavond. Zie ook: givers.

Y
York-blijf-toch-york: het vreemde geheugensteuntje om de morsecode voor de letter Y te onthouden. Namelijk lang-kort-lang-lang.
YouTube: als scoutsgroep bezigen we een YouTube-kanaal waarop we al onze filmpjes zetten.

Z

Zeg neen tegen nachtlawaai: in bebouwde kom gelegen dus buurt kan weleens last ondervinden van onze acties. Bij problemen: contacteer ons gerust. Alles voor een goede buur-buurrelatie.
ZOOM 100: activiteit op april 2007 samen met de Eeklose FOS-groep De Leeuwerik. Dit in het kader van 100 jaar scouting. Zie ook: FOS 226ste De Leeuwerik.