Wie doet wat?


organogram Scouts en Gidsen Eeklo

Leiding: komt elke maand bijeen in een groepsraad. Die groepsraad bepaalt het beleid van de scoutsgroep. Volgens de statuten van onze vzw horen ze bijvoorbeeld steeds een meerderheid te zijn in elke algemene vergadering.

Beheersploeg:

  • Bestaat uit leiding en oud-leiding die een extra taakje opnemen in onze scoutsgroep, aangevuld met de groepsleiding.
  • Zorgen voor onderhoud lokalen, organiseren van soutsbar, archief, inschrijvingen, verhuur van de lokalen, materiaalkot enz.

Oudercomité:

  • Bestaat uit enkele ouders van wie de kinderen in onze scoutsgroep zitten (liefst gespreid over alle takken) en uit de groepsleiding
  • Is luisterend oor en organiseert activiteiten die de groep ten goede komen.

Raad van bestuur:

  • Bestaat uit vertegenwoordigers van leiding, beheersploeg, oudercomité en aangevuld met
  • Organiseert overleg tussen alle raden en houdt de lange termijn in het oog van financiën en lokalen. Ze beslissen over investeringen van meer dan 1.000 euro die geen onderhoud zijn en houden de (wettelijke) verplichtingen van de vzw en groep in het oog.