Groepsraad

Groepsraad

Wat is een groepsraad?

Elke scoutsgroep wordt geleid door een groepsraad. Doorgaans om de 4 weken op een zaterdagvoormiddag komt de volledige leidingsploeg samen om zowel praktische zaken te regelen als om belangrijke beslissingen te nemen of goed te keuren. Elke leiding zit in een werkgroepje en bereidt zo een groepsactiviteit mee voor (speculoosslagkerstdrinkslotfeest, ...). Verschillende van de leiding nemen er ook nog extra taken bij zoals verantwoordelijke voor EHBO, knutselgerief, ...
 
Er zijn ook tijdelijke werkgroepjes zoals de organisatie van een groepskamp. Op elke vergadering is er ook een takrondje om te weten hoe het in elke tak aan toe gaat en wordt er meegedeeld wat er gezegd is in beheersploegoudercomitéraad van bestuur, districtsraad, ...
 

Wie is lid van de groepsraad?

 • de leiders en leidsters die actief bij een tak in leiding staan
 • de groepsleiding

Taken van een groepsraad:

 • het bepalen van het pedagogisch beleid van de groep binnen de door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw vastgestelde grenzen
 • het controleren van de uitvoering van dit beleid
 • het begeleiden en vormen van de leiding
 • het coördineren van de takwerking
 • het beheren van de lokalen, het materiaal en de financies van de groep
 • het onderhouden van contacten met district, gouw en verbond, en met de beheersploeg
 • het deelnemen aan gemeentelijk jeugdbeleid

Dit houdt volgende bevoegdheden in: 

 • het kiezen van de groepsleiding onder leiding van een districtscommissaris 
 • het benoemen van de leiders/leidsters (eventueel op voorstel van de groepsleiding)
 • het samenstellen van de takploegen (eventueel op voorstel van de groepsleiding)
 • het aanduiden van een tweede vertegenwoordiger van de groep in de districtsraad (nog niet toegepast voor onze groep)
 • het schorsen en het uitsluiten van takleden uit de groep
 • het schorsen en het uitsluiten van leiding uit de groep
 • het oprichten en afschaffen, het bepalen van de opdrachten en de samenstelling van de beheersploeg
 • aanduiden van vertegenwoordigers in de stedelijke jeugdraad en het dagelijks bestuur ervan
 • het organiseren van de groepsactiviteiten in werkgroepjes
 • verantwoordelijke aanduiden voor 't Krantje en EHBO-materiaal