VZW

De VZW die als een moederkloek over onze scoutsgroep waakt, heet 'vzw Beschermcomité Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo' en heeft als ondernemingsnummer 0407.645.963. Zoals bij elke VZW wordt de samenstelling van de raad van bestuur en de statuten in het Staatsblad gepubliceerd. Je kan deze online raadplegen.

Onze scoutsgroep heeft de juridische vorm van een VZW aangenomen omdat we lokalen beheren en die ook verhuren. De voordelen van een VZW is dat onze vereniging nu enerzijds over rechtspersoonlijkheid beschikt  en anderzijds over een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat de individuele leden van onze VZW niet persoonlijk en niet met hun volledige eigen vermogen aansprakelijk zijn voor gebeurlijke fouten.

Een vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur met tien bestuurders, waaronder een voorzitter. De bestuurders worden aangesteld door de Algemene Vergadering en kunnen ook door de AV ontslagen worden. Zij hebben de bevoegdheid de vereniging te verbinden, contracten te sluiten en het dagelijks beheer van de vzw op zich te nemen.

Vaste leden raad van bestuur

  • Voorzitter: Tuur Strobbe
  • Secretaris: Astrid Coopman
  • Penningmeester: Elise Bastien
  • Groepsleiding: Anna De Roo en Victor Strobbe
  • Voorzitter beheersploeg: Fien Strobbe
  • Voorzitters oudercomité: Michiel Schautteet en Sophie De Baere

Extra bestuurders:

  • Sander Trenson (ex-voorzitter en -groepsleiding)
  • Stijn Declercq (kan alles herstellen)
  • Wout Matthys (ex-groepsleiding)

In 2004 zorgden ze ervoor dat we de grond en gebouwen van Sportlaan 25 bus 3 in erfpacht voor 30 jaar kregen. We hebben namelijk met eigen middelen lokalen gezet op die gronden, maar zijn er geen eigenaar van. Via een erfpachtconstructie hebben wij voor de komende 30 jaar zekerheid (01/07/2005-30/06/2035) dat we er kunnen blijven.

Het hoogste orgaan van de vzw is echter de Algemene Vergadering (AV). De AV moet minstens één keer per jaar samenkomen. In onze statuten staat dat alle leiding lid kan worden en iedereen uit de Raad van Bestuur en de beheersploeg steeds lid zijn. Iemand van het oudercomité sluit ook steeds aan. Alle leden moeten lidgeld betalen. Wie stopt als actief lid in de groep, beheersploeg of raad van bestuur is ook automatisch geen lid meer van de VZW. Het aantal niet-leiding kan steeds maximum 4/5de bedragen van het aantal leiding.