Groepsleiding

Groepsleiding

Op dinsdag 29 augustus 2023 verkoos de leidingsploeg met een 2/3 meerderheid de volgende groepsleiding: Anna De Roo en Victro Strobbe. Zij vormen dit jaar de groepsleiding van onze scoutsgroep. 

Zij zijn te bereiken via groepsleiding@scoutseeklo.be of per telefoon:

 • Anna De Roo 0473 38 70 21
 • Victor Strobbe 0472 79 84 85

Wat is de taak van een groepsleiding?

"De groepsleiding is eindverantwoordelijk voor het spel van scouting in de groep en in de takken en in het bijzonder voor het pedagogisch beleid van de groep en de begeleiding van de leid(st)ers. Zij besteedt aandacht aan de menselijke relaties, bewaakt de continuïteit van de werking van de groep en draagt er zorg voor dat alle taken van de groepsraad aan bod komen." Dit doet groepsleiding volgens Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Kan een groepsleider ooit iets op zichzelf beslissen? Neen, want een groep wordt geleid door de groepsraad, maar het is wel de taak van de groepsleiding dat de groep goed functioneert. Het gaat, volgens de webstek van de ploeg Groepsleiding over:

 • Groepsleiding zorgt voor een goede sfeer in de groep door bijvoorbeeld het leidingsweekend te organiseren.
 • Groepsleiding zorgt voor de organisatie van de groep. Hij overziet de bezigheden van beheersploeg, vzw, oudercomité, jeugdraad en districtsraad zodat niemand naast elkaar werkt.
 • Groepsleiding begeleidt de leiding.
 • Groepsleiding doet het in een eigen stijl.
 • Groepsleiding is het uithangbord van de scouts -en gidsengroep.
 • Groepsleiding is niet alleen, de groepsraad blijft eindverantwoordelijk.

Onze groepsleiding van de laatste jaren

[lijst groepsleiding van VVKM OLV ten Doorn is nog onbekend]

 • 1958-1959: Paul Bekaert
 • 1959-1960: Paul Bekaert
 • 1960-1961: Paul Bekaert
 • 1961-1962: Paul Bekaert
 • 1962-1963: Paul Bekaert
 • 1963-1964: Paul Bekaert
 • 1964-1965: Paul Bekaert
 • 1965-1966: Jean Rotsart de Hertaing
 • 1966-1967: Jean Rotsart de Hertaing
 • 1967-1968: Robert Strijbos
 • 1968-1969: Robert Strijbos
 • 1969-1970: Robert Strijbos
 • 1970-1971: Eddy Van Hecke
 • 1971-1972: Eddy Van Hecke
 • 1972-1973: Eddy Van Hecke
 • 1973-1974: Eddy Van Hecke
 • 1974-1975: Eddy Van Hecke
 • 1975-1976: Eddy Van Hecke
 • 1976-1977: Rudi Janssens
 • 1978-1979: Rudi Janssens
 • 1979-1980: Rudi Janssens
 • 1980-1981: Rudi Janssens
 • 1981-1982: Luc Janssens
 • 1982-1983: Luc Janssens
 • 1983-1984: Luc Janssens
 • 1984-1985: Paul Wallaert
 • 1985-1986: Paul Wallaert
 • 1986-1987: Paul Wallaert
 • 1987-1988: Filiep De Zutter
 • 1989-1990: Filiep De Zutter
 • 1990-1991: JaCky Van Zandycke
 • 1991-1992: JaCky Van Zandycke
 • 1992-1993: JaCky Van Zandycke
 • 1993-1994: Bart Boute
 • 1994-1995: Bart Boute
 • 1995-1996: Kirsten De Baets, Rik Clauws & Frederik Van Hecke
 • 1996-1997: Kirsten De Baets, Dries De Muynck & Jan Crispyn
 • 1997-1998: Nick Van de Walle & Fréderic Böting
 • 1998-2000: Stijn Van de Velde & Klaas De Muynck
 • 2000-2001: Stijn Van de Velde & Steven De Baets
 • 2001-2002: Steven De Baets, Bert De Muynck & Christophe Soens
 • 2002-2003: Steven De Baets & Bert De Muynck
 • 2003-2004: Steven De Baets & Bert De Muynck
 • 2004-2005: Kristof D'hanens & Michiel Schautteet
 • 2005-2006: Kristof D'hanens & Michiel Schautteet
 • 2006-2007: Olivier De Baere
 • 2007-2008: Olivier De Baere
 • 2008-2009: Olivier De Baere & Katelijne Janssens
 • 2009-2010: Katelijne Janssens
 • 2010-2011: Katelijne Janssens, Lies Janssens, Karen Engels, Jos De Wolf & Jeffrey Parker (= groepsploeg)
 • 2011-2012: Simon Callebaut & Sander Trenson
 • 2012-2013: Simon Callebaut & Sander Trenson
 • 2013-2014: Sander Trenson & Ineke Herremy
 • 2014-2015: Ineke Herremy & Fien De Sutter
 • 2015-2016: Ineke Herremy & Fien De Sutter
 • 2016-2017: Fien De Sutter & Paulien Roegiers
 • 2017-2018: Fien Strobbe & Simon Claeys
 • 2018-2019: Fien Strobbe & Simon Claeys
 • 2019-2020: Tuur Strobbe & Simon Claeys
 • 2020-2021: Tuur Strobbe & Mare De Coeyer
 • 2021-2022: Tuur Strobbe & Mare De Coeyer
 • 2022-2023: Helena Coopman, Anna De Roo, Fien Strobbe, Mare De Pauw, Jarno Mechelinck & Wout Matthys (= groepsploeg)
 • 2023-2024: Anna De Roo en Victor Strobbe