De verzekering

Een ongelukje zit vaak in een klein hoekje en voor je het beseft is het al gebeurd. Leiding zijn betekent niet dat we superman of supervrouw moeten zijn, maar het is wel goed te weten wie in welke omstandigheden verzekerd is.
‘n Kwestie van op het juiste moment de juiste dekking te zoeken...

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen zit je goed qua verzekering. Je betaalt misschien iets meer lidgeld (40 euro voor het eerste kind van een gezin) dan bij andere verenigingen, maar je mag dan wel op beide oren slapen.


1. Wie is verzekerd?

 • Elke persoon die het lidgeld aan de scoutsgroep betaalde en op de ledenlijst van onze groep staat, is verzekerd. De minimumleeftijd is 6 jaar worden vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zitten.
 • Fouriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld betaalden.


2. Wat zijn de extra mogelijkheden?
Leiding en leden zijn verzekerd via het lidgeld tijdens scoutsactiviteiten.
Extra opties zijn:

 • Ga je als niet-lid mee foerieren of help je mee op een klusjesdag of een ander evenement: vraag aan de leiding om je extra te laten verzekeren.
 • Neem je duur materiaal mee van jezelf of van iemand anders tijdens een scoutsactiviteit? Laat dit extra verzekeren.
 • Gaat het kamp door in het buitenland? De leiding zal kijken voor een extra verzekering.
 • Gebruik je je auto in scoutsverband? De leiding kan hiervoor een omnium laten afsluiten.

3. Administratie
Leiding beschikt over de nodige documenten terzake. De takleiding regelt de nodige administratie.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op het nationaal secretariaat tijdens de kantooruren (maandag tot en met vrijdag – 09-12 uur en 12.30-17 uur).

De leiding schiet dokterskosten en zo voor. Nadien wordt je gevraagd die terug te betalen. Het getuigschrift verstrekte hulp kan je zelf indienen bij je mutualiteit en het ongevalformulier (ingevuld door de leiding) bij Ethias zodat die kan aanvullen.

4. WEL verzekerd
A) LICHAMELIJKE LETSELS
=> overkomen aan de leden van de beweging als gevolg van een ongeval,
tijdens en op weg naar een Scouts en Gidsen Vlaanderen-activiteit in binnen- of buitenland.
UITKERING:

 • De terugbetaling van alle VERZORGINGSKOSTEN (verzorgingskosten opgenomen in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V.-tarief) van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis ... na tussenkomst van de mutualiteit. Tot een max. van 4957,87 EUR per slachtoffer.
 • De terugbetaling van door een arts voorgeschreven verzorgingskosten die niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V.-tarief tot 247,89 EUR per slachtoffer.
 • De VERVOERSKOSTEN van het slachtoffer voor zover dit vervoer noodzakelijk is voor de verzorging, met doktersattest; en het vervoer geschiedt met een vervoermiddel dat aangepast is aan de aard en de ernst van de letsels.
 • TANDPROTHESEKOSTEN: 247,89 EUR per beschadigde tand met een maximum van 1239,47 EUR per slachtoffer.
 • BETEN en/of STEKEN van dieren en insecten.
 • SCHADE AAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN: wordt vergoed tot maximum 247,89 EUR per slachtoffer, op voorwaarde dat ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval en voor zover het slachtoffer tegelijkertijd lichamelijk letsel heeft opgelopen. (medisch attest toevoegen!)
 • Voor OPZOEKINGS- EN REDDINGSACTIES, worden de gezamenlijke kosten terugbetaald tot max. 2478,93 EUR na voorlegging van een medisch attest.
 • OVERLIJDEN: begrafeniskosten 2478,93 EUR per slachtoffer.
 • Forfaitaire vergoeding bij BLIJVENDE INVALIDITEIT
 • LOONVERLIES tengevolge tijdelijke invaliditeit

B) BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (SCHADE AAN DERDEN) EN RECHTSBIJSTAND
(steeds aangifte bij Ethias)
 

 • van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden
 • van de leden tegenover de leden

vb: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximumlengte van 20 m), fietsen, karren.


5. NIET verzekerd

A) LICHAMELIJKE LETSELS:

 • ziekte
 • allergische aandoeningen
 • dronkenschap, verdovende middelen, opzettelijk veroorzaakte schade, opzettelijke vechtpartijen
 • lichamelijke letsels als gevolg van sporten zoals deltavliegen, zweefvliegen, para-sailing, parachutisme, officiële wielerwedstrijden, veldritten.
 • repatriëringskosten zijn niet inbegrepen (deze zijn meestal gedekt door de mutualiteit).

B) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID:

 • schade aan persoonlijke voorwerpen
 • schade aan toevertrouwd materiaal (de eigenaar stelt het materiaal ter beschikking van de groep, waardoor de kans van beschadiging aanwezig is)
 • verlies, vandalisme en diefstal
 • schade aan gehuurd materiaal (= contractuele aansprakelijkheid)
 • schade veroorzaakt door het gebruik van bromfietsen, moto’s en auto’s. Deze verantwoordelijkheid moet gedekt worden door de verplichte voertuigenverzekering.
 • schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie.

C) SCHADE AAN LOKALEN EN GROEPSMATERIAAL:

 • schade veroorzaakt door leden aan hun eigen lokaal
 • stormschade aan de lokalen in opbouw
 • schade veroorzaakt door gemis aan onderhoud
 • vandalisme, verlies
 • schade door natuurrampen

Bron: brochure 'Ouder worden' (over ouder zijn van een kind bij Scouts en Gidsen Vlaanderen)