Structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Scouts en Gidsen Vlaanderen, het vroegere VVKSM, is sinds 13 mei '06 de naam van onze scoutsvereniging.

Het verbondsniveau is het hoogste niveau, gevormd door alle gouwen van Vlaanderen. Dit verbond telt heel wat vaste medewerkers, maar ook professionele krachten, waaronder de Verbondscommisaris (VC) Pieter Michiels. Op nationaal niveau wordt alles vanuit dit verbond georganiseerd. Ook zogenaamde takcommissariaten en ploegen situeren zich op het verbondsniveau. Zo is er bijvoorbeeld een commissariaat Kapoenen, een commissariaat Groepsleiding, een ploeg Technieken, een ploeg Zingeving, een ploeg Internationaal, enzovoort.


Scouts en Gidsen Vlaanderen telt 82.000 leden (cijfer 2018) en 12.781 leid(st)ers. Met een totaal van 71.609 actievelingen is Scouts en Gidsen Vlaanderen na Chiro de tweede grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

Om dit alles nog een beetje te verduidelijken zie je hier een schema van de algemene structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Meer info? www.scoutsengidsenvlaanderen.be