Rituelen en Tradities

Scoutsgroet

Wat?
Drie gestrekte vingers (wijsvinger, middenvinger en ringvinger) van de rechterhand, met de duim die de pink bedekt.
Betekenis?
De drie gestrekte vingers stellen de drie punten van de belofte voor, namelijk je belofte houden tegenover:
  • jezelf
  • anderen
  • de ruimere maatschappij

De duim die de pink bedekt staat symbool voor de sterkere die de zwakkere beschermt.

Deze scoutsgroet dient dus niet zomaar om jezelf een houding te kunnen geven tijdens de opening en de sluiting, maar er zit wel degelijk een betekenis achter.

Linkerhanddruk

Waar ook ter wereld scouts elkaar ontmoeten, ze geven elkaar een linkerhanddruk met de pinken in elkaar.

Deze handdruk dient om onze verbondenheid als groep te benadrukken. Het is een gewoonte die ontstond bij de indianen en die symbool staat voor een hechte vriendschap. Je linkerhand zit namelijk het dichtst bij je hart.

Ook de ridders gaven elkaar de linkerhand. Zij droegen hun wapen met hun rechterhand en hielden hun schild in hun linkerhand. Wanneer ze elkaar een hand gaven, deden ze dat met hun linkerhand zodat het schild even moest worden neergelegd. Ze legden dus hun bescherming af en toonden zo dat ze elkaar vertrouwden.

Ook de gescheiden pinken hebben een betekenis. Doordat ze in elkaar gestrengeld zijn duiden ze op een nog intenser verbonden handdruk.

Enkele liederen
 

Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om U te zingen

in 't slapend woud ons avondlied

Wij danken U voor wat we ontvingen,

en vragen, Heer, verlaat ons niet.

Knielen, knielen, knielen wij neder,

door de stilte weerklinkt onze bee

Luist'rend fluist'rend kruinen mee

en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.


Sint-Joris scoutspatroon,

Allen: Bid voor ons

Beloftelied

Luister even wat ik zeggen gaIk doe mijn belofte, beloof het, ja

Ik kijk om me heen om dan verder te gaan

Hink, stap, spring, ik kom er aan

REFREIN

Ja ik ga achter mijn belofte staan

Als scout en gids wil ik daar voor gaan

Ja samen achter de belofte staan

Als scout en gids willen we daar voor gaan

Ik zet me in voor iets groots of klein

Voor mijn groep wil ik er altijd zijn

We kunnen veel meer, daar geloof ik in

Schouders eronder, we vliegen er in

(refrein)

Alleen met zijn allen, met zijn allen alleen

Ontdekken een grotere wereld om ons heen

Zo samen begrijpen waar het eigenlijk om gaat,

Een mooiere wereld die lekker ronddraait

Want ik beloof

Als scout en gids

(refrein)

Een knoop in de das, ik zal er echt voor gaan

Soms met vallen dan, weer opstaan

Ik hoop wat we doen, echt zinvol is

In stad, zee of boom, in iets meer dan er is

Want ik beloof

Als scout en gids

Want ik beloof