Baden-Powell

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-PowellDe Engelsman Baden-Powell is de stichter van de scouts en de persoon waarnaar onze groep in Eeklo genoemd is.

Baden-Powell zag het levenslicht op 22 februari 1857. Op achttienjarige leeftijd begon B.P. zijn militaire loopbaan. Nog maar goed en wel in het leger werd B.P. naar de Boerenoorlog in Zuid-Afrika gestuurd om het stadje Mafeking te verdedigen. Hij slaagde volledig in zijn opzet en werd als held in Engeland ontvangen. Hij begon toen aan de opleiding van jonge rekruten, die hij verkennings-opdrachten en seinmanoeuvres gaf.

In 1907 stichtte hij de Boy-Scouts, met het begrip "Scouting" als vrijetijdsbesteding. Na zijn kamp op Brown-Sea-Island legde hij zich volledig toe op zijn scoutsbeweging en nam ontslag uit het leger. Hij trouwde en zijn vrouw stichtte samen met de zus van Baden-Powell, Agnes, de Girl-guides. Op acht januari 1941 overleed Baden-Powell te Nyeri in Kenia.

Lang zal hij leven in de gloria!

153 jaar is de oude knar vandaag geworden. Ware het niet dat hij in 1941 overleden is natuurlijk. Hij, dat is Robert Baden-Powell. Niet alleen de wereldwijde stichter van scouting, maar ook de naamgever van onze scoutsgroep. De internationale scoutsfederaties roepen 22 februari dan ook uit tot Thinking Day. Maar kennen we hem eigenlijk wel?

Hier 5 zaken over hem die je hoopte nooit te weten:
 

  1. We schreven niet alleen al een hele tijd zijn naam verkeerd door het koppelteken te vergeten, nu blijkt dat we ook de naam van onze eigen scoutsgroep verkeerd uitspreken. De klemtoon in ‘Powell’ hoort namelijk op de laatste lettergreep te leggen. De Chief of Scout bedacht zelf een rijmpje: "Child, girl, maiden, sounds like Baden, Christmas is noël, think of Powell".
  2. Als Britse generaal toonde hij zich openlijk een bewonderaar van Hitler en Mussolini. Baden-Powell, de latere oprichter van de padvinderij, meende dat de twee dictators 'wonderen verrichtten door hun volkeren te laten herleven als trotse naties'. Later werd hij steeds kritischer, maar hij onderschatte, later dan anderen, waar het fascisme en nationaal-socialisme toe zou leiden. De kristalnacht in 1938 bracht ook hier einde aan de illusie.
  3. Baden-Powell was een populair amateur-toneelspeler vooral van vrolijke stukken die in het leger werden opgevoerd om de verveling te verdrijven. Populair waren zijn vrouwenrollen (!!!), inclusief zang met hoge stem. Geschiedschrijvers van scouting zien in zijn gevoel voor verbeelding een verklaring waarom hij scouting een wat vreemde, theatrale sfeer meegegeven heeft met aparte gebruiken (linkerhanddruk), ceremonies (belofteceremonie, welpenopening), termen (jamboree) en totemnamen. Ook het dragen van het uniform kun je zien als onderdeel van dit 'theater'.
     
  4. Baden-Powell verafschuwde de preutsheid van zijn tijd en was een groot voorstander van seksuele voorlichting, desnoods door scouting als ouders aan die taak verzaakten. In zijn boeken gaf hij ook voorlichting zover als hij in zijn tijd kon gaan. Baden-Powell was ook een groot voorstander van vrouwenemancipatie die na de Eerste Wereldoorlog opkwam. In scouting werden meisjes gelijk behandeld als jongens, met een even stevig programma.
  5. Zeker vanaf de jaren '60 werd onze Robert beschuldigd van alle kwalen des werelds. Achtereenvolgens waren dat diefstal van ideeën, racisme, massamoord, anti-semitisme, fascisme, sadisme, militarisme en homofilie. Alstemblief. You name it, he did it. Al is de waarheid iets genuanceerder. Deze pagina geeft de juiste duiding:https://nl.scoutwiki.org/Reputatie_van_Baden-Powell


Links voor de actieve meerwaardezoeker:
 

"Ik zie hem nog voor mij, zoals Baden-Powell stond in het flikkerende licht van het vuur, een alert figuur, vol plezier in het leven, dan weer ernstig, dan vrolijk, op iedere soort vraag een antwoord, de roep van vogels imiterend, voordoen hoe je een dier besluipt, verlevendigd met een verhaaltje, dansend en zingend rond het vuur . . . (Percy Everett)

Gelukkige verjaardag, Baden-Powell!