Trouw lid (ingeschreven in een vorig werkjaar)

Was je in het vorig werkjaar of eerder al eens lid van onze scouts? Dan is lidgeld betalen genoeg!

Dit is 55 euro voor het eerste kind en 50 euro vanaf het tweede kind, en dit op rekeningnummer BE94 7370 1591 4814 met vermelding van Naam, Voornaam, Geboortedatum, Tak. Voor leden met een Uitpas met kansentarief is dit 13.75 euro.

Het lidgeld werd verhoogd voor het werkjaar 2023-2024, omdat de bijdrage die wij moeten betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen ("verbond") verhoogd werd. Per lid betalen wij 42.50 euro aan het verbond voor verzekering, groepsadministratie, vormingen... De rest van het inschrijvingsgeld gaat naar onze scoutsgroep zelf, voor onze dagelijkse werking: sport- en spelmateriaal, onderhoud... 

Ook vragen we om de individuele steekkaart na te kijken. Alle info hierover vind je via deze link