Inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar!

Inschrijven scoutsjaar 2016-2017

Het nieuwe scoutsjaar is weer van start gegaan! Dat betekent ook dat elk lid zich opnieuw dient in te schrijven.
Om in te schrijven in onze scouts dienen twee zaken te gebeuren:

  1. Individuele steekkaart (digitaal of op papier)

Nieuwe leden:            Invullen van een individuele steekkaart
Op papier. U kan steeds via leiding een papieren versie van de individuele steekkaart bekomen en deze dan ingevuld terug afgeven aan iemand van de leiding van uw kind. U kan de individuele steekkaart ook bekomen via volgende link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart
Digitaal. Alle informatie over hoe digitaal in te schrijven vindt u ook via deze link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart

Trouwe leden:             Controle individuele steekkaart
Via het secretariaat. Langskomen aan de inschrijvingspost op de startdag of op een ander moment voor of na de scouts.
Digitaal: Alle informatie over hoe digitaal te werk te gaan vindt u via volgende link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart

  1. Overschrijven van het lidgeld

Het lidgeld bedraagt 40 euro voor het eerste kind en 35 euro voor de volgende kinderen van hetzelfde gezin. Dit ongeacht de tak waartoe zij behoren.
Het lidgeld wordt overgeschreven naar de inschrijvingsrekening (BE94 7370 1591 4814 ) van onze scouts met als vermelding: Naam en voornaam kind, geboortedatum kind en tak. Opgelet: wij hebben ook nog andere rekeningen.
Leden in het bezit van een KomUitPas:
Voor jullie bedraagt de prijs van het lidgeld 25% van het bovenstaande bedrag. Dit wil zeggen dat er 10 euro dient overgeschreven te worden voor het eerste kind, en 8.75 euro voor de volgende. Deze regeling geldt ook voor de kostprijs van weekends, kampen en andere uitstapjes… Gelieve wel bij het overschrijven ook het KomUitPas nummer van uw kind te vermelden.
Wij vragen om uiterlijk tegen 15 oktober het lidgeld in orde te brengen zodat we het scoutsjaar goed verzekerd en vol plezier kunnen inzetten.

Bij vragen of opmerkingen, contacteer gerust via ineminemuis@hotmail.com of 0498/180102.
Met vriendelijke groeten,
Ineke Herremy voor secretariaat