Inschrijven 2015-2016

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur! Dat betekent dat elk lid ook opnieuw ingeschreven moet worden.

Het lidgeld bedraagt 40 euro voor een eerste kind en 35 euro voor de volgende kinderen (ongeacht de tak waartoe zij behoren).

Wie het financieel wat moeilijker heeft, betaalt slechts 25 % van het lidgeld. Dat is dus 10 euro. Dit is als je beschikt over een Kom Uit Pas van Stad Eeklo. Dezelfde regeling geldt ook voor de kostprijs van weekends, kampen, uniform, uitstapjes...

Wanneer je beslist je kind in te schrijven vragen we gewoonlijk het lidgeld te storten op de inschrijvingsrekening van de scouts, met vermelding van Naam, Voornaam, Geboortedatum, Tak. Het rekeningnr. is: BE94 7370 1591 4814. Vroeg inschrijven is belangrijk! Gelieve dit dan ook voor 15 oktober te doen zodat iedereen op tijd verzekerd kan worden.

Naast het lidgeld hebben we ook een individuele steekkaart nodig van elk lid. Hierin staat algemene informatie over uw zoon/dochter. We vragen aan de ouders van alle nieuwe leden om de individuele steekkaart te downloaden en ingevuld af te geven aan iemand van de leiding. U kan deze individuele steekkaarten ook terugvinden aan onze inschrijvingspost op de startdag (zaterdag 19 september op de scouts).
Voor leden die reeds vorig jaar ingeschreven waren hebben we geen individuele steekkaart meer nodig. Kom echter toch ook de gegevens van uw kind even controleren op de startdag bij de inschrijvingspost.

Bij vragen of opmerkingen, contacteer gerust saraatje.vangampelaere@hotmail.com of 04 745 85 505.